Reka : SAVA

Mesto dogadjanja : Okolina Beograda ( od 3—18 km reke Save)

Reka Sava je 940 kilometara duga reka u jugoistočnoj Evropi. Nastaje spajanjem reka Sava dolinka (izvire na Kranjskoj gori i spušta se Karavankama i Julijskim alpama na jugoistok) i Sava bohinjka (izvire južno od Triglava) kod Radovljice i teče na jugoistok pored Kranja, nakon 300 kilometara kroz Zagreb glavni grad Hrvatske. Velikim svojim dijelom je pogranična reka između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U Dunav se uliva u Beogradu, glavnom gradu Srbije. Za riječne brodove, Sava je plovna od Siska do Beograda.

G 1SirokaguzvaMedjicaZalazakKomsijevez

Letnja gužva

Sumorni zalazak

Kako se rashladiti

Nepodnošljive komšije

Problemi sa parkiranjem

Ograničeni vidik